Ο «ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ» Κύριος ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Του Γιώργου Τοζίδη

 

Η τοποθέτηση του κ. Ι. Στουρνάρα ως υπουργού Οικονομίας στην τρικομματική κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. αποτελεί την επιβράβευση της συνεπούς εξυπηρέτησης πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων από το συγκεκριμένο στέλεχος. Ενώ όμως είναι γνωστά και έχουν σχολιασθεί ορισμένα από τα «επιτεύγματά» του:

1. ως επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνώμων στην κυβέρνηση Σημίτη αποδέχθηκε το κλείδωμα της ισοτιμίας μετατροπής της δραχμής σε ευρώ σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που προέκυπταν από την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας εξυπηρετώντας τα γερμανικά (κυρίως) εμπορικά συμφέροντα,

2. ως γενικός διευθυντής του Ι.Ο.Β.Ε. (δεξαμενή «σκέψης» του Σ.Ε.Β.) υπερθεμάτισε για την υλοποίηση των μνημονίων επιμένοντας ιδιαίτερα στις ιδιωτικοποιήσεις (δηλαδή στο ξεπούλημα σε ντόπια και ξένα συμφέροντα της δημόσιας περιουσίας) και στο «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων» (δηλαδή στην απορρύθμιση και τη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων στους συγκεκριμένους κλάδους) δημοσιεύοντας μελέτη που «εκτιμούσε» ότι με το «άνοιγμα» θα επιτυγχανόταν αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 13% σε 5 χρόνια. Μια μελέτη που προκάλεσε θυμηδία ακόμη και μεταξύ των υπερασπιστών των μνημονίων.

Υπάρχει όμως μια «επιτυχία» του κ. Ι. Στουρνάρα που δεν προβλήθηκε όσο της άξιζε, ούτε όταν πραγματοποιήθηκε ούτε σήμερα, και αφορά στην περίοδο που ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην Εμπορική Τράπεζα (2000 – 2004). Το 1999 η Εμπορική τράπεζα πώλησε το μερίδιό της στην Ιονική τράπεζα (αγοράστρια η Alpha Bank) έναντι του ποσού των δρχ. 226 δισεκατομμυρίων (ευρώ 663 εκατ. περίπου), παρά την αντίθεση των διεθνών συμβούλων, που είχε η ίδια προσλάβει και πρότειναν τη συγχώνευση των δύο τραπεζών και τη δημιουργία μιας τράπεζας ισοδύναμης της Εθνικής. Η τότε διοίκηση της Εμπορικής είχε ετοιμάσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα χρηματοδοτείτο από το τίμημα πώλησης της Ιονικής και θα ισχυροποιούσε σημαντικά την τράπεζα. Όμως ο κ. Ι. Στουρνάρας είχε άλλα σχέδια. Όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς των χρήσεων 2000 και 2001, τα  κεφάλαια της τράπεζας που είχαν επενδυθεί σε μετοχές εισηγμένων εταιριών στο Χ.Α.Α. αυξήθηκαν από δρχ. 109,2 δισ. (€ 320,6 εκατ.) το 1999 σε δρχ. 195,2 δισ. (€ 572,8 εκατ.) το 2000 και σε δρχ. 200,4 δισ. (€ 588,1 εκατ.) το 2001. Είναι άραγε «σύμπτωση» ότι το 2000 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέρδισε, οριακά, τις εκλογές με κύριο επιχείρημα την άνοδο του χρηματιστηρίου; Η ζημιά θα αποκαλυφθεί το 2002 με τη ψήφιση του Ν. 2992/2002 που έδωσε τη δυνατότητα στις εισηγμένες να αποτιμούν τα χαρτοφυλάκιά τους στις τρέχουσες τιμές αγοράς και όχι, όπως γινόταν μέχρι τότε, στις τιμές κτήσης.

Στον ισολογισμό της χρήσης 2002, η αποτίμηση των μετοχών έχει καταρρεύσει σε € 216,4 εκατ. (δρχ. 73,7 δισ.) δηλαδή μειώθηκε κατά 63%. Όπως αναφέρουν στις παρατηρήσεις τους οι ορκωτοί ελεγκτές της τράπεζας, «ποσό ευρώ 542,40 εκατ. μεταφέρθηκαν απ’ ευθείας σε μείωση του λογ/σμού “Ειδ. Αφορολ. Αποθ. Από Χρεόγραφα” που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων «Αποθεματικά». Δηλαδή, μέσα σε δύο χρόνια, η διοίκηση του κ. Ι. Στουρνάρα «απώλεσε» στο Χ.Α.Α. το 82% του τιμήματος που εισέπραξε από την πώληση της Ιονικής τράπεζας, με αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας από ευρώ 2 δισ. το 2001 σε ευρώ 1,3 δισ. το 2002.  Ατυχείς επιχειρηματικές κινήσεις; Όχι ακριβώς. Κατά την ίδια χρήση η διοίκηση Στουρνάρα θα επιλέξει να μην αναπροσαρμόσει την αξία των ιδιόκτητων παγίων της τράπεζας (Ν. 3091/2002) ώστε να μετριάσει τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων.

Τα μειωμένα ίδια κεφάλαια της τράπεζας θα «διευκολύνουν» την είσοδο της Credit Agricole στο μετοχικό της κεφάλαιο με αποτέλεσμα τη σταδιακή απαξίωση της Εμπορικής τράπεζας (στην οποία θα πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια ο πολύς κ. Γ. Προβόπουλος).

Η κατασπατάληση της δημόσιας περιουσίας, η διευκόλυνση εξαγοράς της Εμπορικής τράπεζας από το ξένο κεφάλαιο ή η εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων αποτέλεσαν τα κριτήρια για την ανάληψη της θέσης του υπουργού Οικονομίας από τον κ. Ι. Στουρνάρα;

 

 

 

 

 

 

ΥΓ. Ποια από τα παραπάνω «προσόντα» του κ. Ι. Στουρνάρα ενθουσίασαν τη ΔΗΜ. ΑΡ.;

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s