ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

 Ερανιστής : Γιώργος Τοζίδης

Στο τεύχος με αριθ. 23-24/10.06.1946 του ΑΝΤΑΙΟΥ, η εταιρεία «ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ» προτείνει τη διοργάνωση συνεδρίου για τη μελέτη των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ελληνική κοινωνία εκείνη την περίοδο. Σήμερα, ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία και την ευθύνη για ένα ανάλογο συνέδριο;

 

«Αντικειμενικός σκοπός της ανοικοδόμησης της χώρας πρέπει να είναι η ευημερία του ελληνικού λαού, η οικονομική ακμή και η πνευματική αναγέννηση της χώρας, το ανέβασμα του Έθνους σε ανώτερο επίπεδο τεχνικού, πνευματικού και ηθικού πολιτισμού. Πρέπει λοιπόν η ανοικοδόμηση να απλωθεί σ’ όλους τους αντίστοιχους τομείς και να γίνει με την άμεση συμμετοχή όλου του ελληνικού λαού, με την οργανωμένη προσπάθεια όλων των εθνικών δυνάμεων μέσα σε συνθήκες δημοκρατικής συνεργασίας και εθνικής και οικονομικής ανεξαρτησίας. Για το λόγο αυτό πρέπει στο συνέδριο να πάρουν μέρος εκπρόσωποι από όλους τους κλάδους της επιστήμης και της τεχνικής. Μόνον έτσι θα πραγματοποιηθεί η ενότητα στην οργανωμένη κοινή προσπάθεια. (…)

«Ειδικώτερα το Συνέδριο θα επιδιώξει :

»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : Να μελετήσει τη δημιουργία σχεδιασμένης οικονομικής ανάπλασης της χώρας με βασικές αρχές τη ριζική μετατροπή της διάρθρωσης της οικονομίας, την ολόπλευρη παραγωγική κινητοποίηση και την αδέσμευτη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, παράλληλα με τη συσσώρευση σε μεγάλη κλίμακα οικονομικών πόρων, μέσα στους κόλπους της ελληνικής οικονομίας και να υποδείξει τις μέθοδες για το άνθισμα των ελληνικών οικονομικών.

»ΤΕΧΝΙΚΑ : Να ερευνήσει την ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και διαμόρφωση των οικισμών με βασικά προβλήματα τα σχετικά με τις συγκοινωνίες και τον τουρισμό, και με ξεχωριστή προσοχή τις συνθήκες για την ανάπτυξη των μεγάλων μας λιμανιών. Να τοποθετήσει το ενεργειακό πρόβλημα στην πιο εξυπηρετική για τα συμφέροντα του λαού βάση. Να εξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συνδυασμένη λύση όλων αυτών των προβλημάτων σε στενή συνάρτηση με τη μελλοντική διαμόρφωση της οικονομίας μας.

»ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Να ερευνήσει πολύπλευρα τη δυνατότητα για τον εκβιομηχανισμό της χώρας και ιδιαίτερα για την ίδρυση και την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας με πόρισμα αν η τροπή αυτή της οικονομίας και μέσα σε ποιες συνθήκες εξυπηρετικές για το λαό είναι πραγματοποιήσιμη.

»ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Να εξετάσει τη σημασία που έχει το αγροτικό πρόβλημα για την ανόρθωση της οικονομίας μας και το ανέβασμα του βιωτικού επιπέδου του λαού μας.

»Να εξετάσει ακόμα τα άμεσα ειδικά μέτρα που επιβάλλονται να ληφθούν για την ανασυγκρότηση της γεωργίας μας και ενίσχυση της θέσεως του αγρότη.

»ΥΓΕΙΑ : Να αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία πως η φροντίδα για την υγεία του λαού είναι βασικός συντελεστής για την ανοικοδόμηση της καινούργιας Ελλάδας, και ακόμα πως η υγειονομική οργάνωση της χώρας για την πρόληψη και την θεραπεία της αρρώστειας μόνον μέσα στα πλαίσια μιας ανοικοδόμησης που θα δημιουργήσει οικονομική ευημερία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Να δείξει πως το πρωταρχικό βήμα για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο που απειλεί το Έθνος από την τρομαχτική εξαθλίωση της υγείας είναι το ανέβασμα του βιοτικού επιπέδου, και πως η πραγματική υγειονομική οργάνωση της χώρας θα μπορέσει να γίνει μόνον, όταν εξασφαλίσουμε την ζωντανή συμμετοχή στο πρόβλημα της υγείας του εργαζόμενου λαού σε συνδυασμό με την πλατειά ορθολογική εφαρμογή των κοινωνικών ασφαλίσεων.

»ΔΙΚΑΙΟ : Να μελετήσει τα σχετικά με την ανασυγκρότηση της διοίκησης και της δικαιοσύνης με βάση την εξυπηρέτηση της ανοικοδόμησης και των συμφερόντων του λαού.

»Να μελετήσει ιδιαίτερα τους θεσμούς εκείνους που αποτελούν προϋποθέσεις για την ολόπλευρη συμμετοχή του λαού για την ανοικοδόμηση.

»ΠΑΙΔΕΙΑ : Να τοποθετήσει την παιδεία στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Να μελετήσει τα καινούργια ιδανικά, τους σκοπούς, την οργάνωση και το περιεχόμενο της παιδείας με κατευθυντήρια γραμμή να γίνει η παιδεία χτήμα ολόκληρου του ελληνικού λαού, να προσαρμοστεί στις πνευματικές και υλικές ανάγκες της κοινωνίας και τις σωματικές και πνευματικές ικανότητες της νέας γενιάς, και να καλλιεργεί το επιστημονικό πνεύμα μέσα στην παραγωγή για τη δημιουργία ειδικευμένων εργατών της ζωής και της επιστήμης. Ιδιαίτερα να μελετήσει το πρόβλημα του αναλφαβητισμού και της αγραμματοσύνης, και της επαγγελματικής μετεκπαίδευσης του λαού».

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s