Τι ακριβώς εποπτεύετε κ. Προβόπουλε;

ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 Του Γιώργου Τοζίδη

Η αποκάλυψη από τον Γ. Στουρνάρα, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον Σκάι, ότι «δεν αποκλείεται να γίνει στις σημερινές τιμές η πώληση των τραπεζών» αποτελεί κυνική ομολογία της ζημίας που θα προκύψει για το ελληνικό δημόσιο από την πραγματοποιηθείσα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις είχαν καλλιεργήσει, με τη βοήθεια των συστημικών Μ.Μ.Ε., τον μύθο ότι το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών δεν θα επιβάρυνε, παρά μόνον πρόσκαιρα, το δημόσιο χρέος καθώς θα αποσβενόταν με την πώληση σε ιδιώτες των τραπεζών. Η συνεχιζόμενη μείωση των καταθέσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η δραματική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (σύμφωνα με εκτίμηση της PWC θα αυξηθούν κατά 20 δις ευρώ το 2014) δημιουργούν νέες κεφαλαιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από τα εναπομείναντα κεφάλαια του Τ.Χ.Σ. (περίπου 8 δις ευρώ). Στη συνέχεια, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να νομοθετήσει την επαναγορά των δικαιωμάτων που δόθηκαν κατά την πρώτη φάση της ανακεφαλαιοποίησης και την πώληση των μετοχών που κατέχει το Τ.Χ.Σ. (στο σύνολο ή τμηματικά) σε ιδιώτες μετόχους χωρίς να δεσμεύεται ως προς την τιμή πώλησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τ.τ.Ε. «φρόντισε» να αυξήσει από 20% σε 100% το όριο για την αναβαλλόμενη φορολογία (πλήττοντας τα δημόσια έσοδα) ώστε να ενισχυθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Η πώληση της Eurobank θα αποτελέσει το πρώτο βήμα στο σχεδιαζόμενο ξεπούλημα – σκάνδαλο επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις σχετικού άρθρου του γράφοντος που είχε δημοσιευθεί στον «ΔΡΟΜΟ» στο φύλλο της 14.12.2013 και αποσπάσματά του δημοσιεύονται παρακάτω:

«Η διαδικασία πώλησης της Eurobank εξελίσσεται στο νέο σκάνδαλο στο χώρο των τραπεζών. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε με το ποσό των 5,8 δισ. Ευρώ που καταβλήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και επιβάρυνε το δημόσιο χρέος. Για το πέρασμα της τράπεζας σε ιδιώτες προγραμματίζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (α.μ.κ.) κατά 2 δισ. Ευρώ. Το σκάνδαλο έγκειται στον προσδιορισμό της τιμής των νέων μετοχών στο επίπεδο των 0,3 ή 0,4 ευρώ όταν το Τ.Χ.Σ. είχε επενδύσει στην τιμή των 1,54 ευρώ. Με την υλοποίηση της α.μ.κ. το ποσοστό του Τ.Χ.Σ. θα μειωθεί από 95,2% σε 55% και η διοίκηση της τράπεζας θα περάσει στους νέους μετόχους.

Η επίσπευση της διαδικασίας πώλησης της Eurobank «υπακούει» στην επιθυμία του κ. Μιχ. Σάλλα «να αξιοποιηθεί το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για να επιτευχθεί ταχύτερα η ιδιωτικοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών». Αντί να επιδιωχθεί η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας και μετά η πώλησή της, η επίσπευση της διαδικασίας πώλησης οριστικοποιεί την καταγραφή ζημίας και την επιβάρυνση του δημόσιου χρέους.

Ο τρόπος που μεθοδεύεται η πώληση της Eurobank, διαψεύδει τους ισχυρισμούς της συγκυβέρνησης ότι τα ποσά που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών επιβαρύνουν μόνο προσωρινά το δημόσιο χρέος γιατί θα ανακτηθούν μέσω της ιδιωτικοποίησής τους.

Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος επιβεβαιώνει ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε για να διασωθούν οι τραπεζίτες καθώς οι συνθήκες ρευστότητας δεν βελτιώθηκαν καθώς μειώθηκαν η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα και οι καταθέσεις, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να αυξάνονται ενώ καταγράφεται πλέον σημαντική μείωση του αριθμού των εργαζομένων. Η σπουδή της συγκυβέρνησης και της τρόικας να περάσουν οι τράπεζες στους ιδιώτες αποδεικνύουν τον φόβο τους για τις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις».

 

Proton Bank (Λαυρεντιάδης), F.Β.Β. (Ρέστης), Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, θαλασοδάνεια Μ.Μ.Ε. και κομμάτων : Τι ακριβώς εποπτεύετε κ. Προβόπουλε;

 

Το πόρισμα των εισαγγελικών αρχών για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.) επανέφερε στο προσκήνιο τις ευθύνες της Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) και προσωπικά του διοικητή της κ. Γ. Προβόπουλου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Γ. Προβόπουλος εγκαλείται για μη επαρκή εποπτεία των ελληνικών τραπεζών με αποτέλεσμα την κακοδιαχείριση των καταθέσεων και την καταγραφή ζημιών που επιβαρύνουν τους φορολογούμενους.

Η εποπτεία των τραπεζών, όπως αυτή εξειδικεύεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις πράξεις του διοικητή της Τ.τ.Ε. περιλαμβάνει «τον έλεγχο της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της συγκέντρωσης κινδύνων, την επάρκεια της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τις στρατηγικές και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της διατήρησης των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο επίπεδο που απαιτείται για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν». Για την πληρέστερη άσκηση του ελέγχου τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν αναφορές στην Τ.τ.Ε. για ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Εύλογα λοιπόν, μετά τα τραπεζικά σκάνδαλα που ξέσπασαν, γεννάται το ερώτημα τι εποπτεύει η Τ.τ.Ε. και πως δικαιολογεί την αμοιβή του ο κ. Γ. Προβόπουλος;

Στην ομιλία του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, για το σκάνδαλο του  ο διοικητής της Τ.τ.Ε. επεχείρησε, για μια ακόμη φορά, να αποσείσει τις δικές του ευθύνες που έχουν κοστίσει, μέχρι σήμερα, εκατοντάδες εκατομμύρια στον ελληνικό λαό αναφέροντας ότι «… το 2010 επιβλήθηκε περιορισμός, που προέβλεπε ότι τα επιχειρηματικά δάνεια μπορούσαν να δίνονται, αλλά αφού τα συστήματα κινδύνου δεν βρίσκονταν στον κατάλληλο βαθμό, θα μπορούσαν να δίνονται μόνο σε επιχειρήσεις με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση ή στο πλαίσιο κοινοπρακτικών δανείων».

Ο ισχυρισμός του κ. Γ. Προβόπουλου επιβεβαιώνει τις ευθύνες του:

1. Σύμφωνα με το πόρισμα των εισαγγελικών αρχών, το σύνολο των ελεγχόμενων πιστοδοτήσεων και εξαγορών πραγματοποιήθηκε το 2009 ενώ και οι κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αφορούν κυρίως την ίδια χρονιά. Πολύ περισσότερο στο πόρισμα καταγράφονται παραβιάσεις και παραλείψεις πιστωτικών κανόνων που θα γίνονταν αντιληπτές ακόμη και από τραπεζοϋπαλλήλους με ελάχιστη εμπειρία στις πιστοδοτήσεις. Γιατί δεν εντοπίστηκαν από τον έλεγχο της Τ.τ.Ε.;

2. Σύμφωνα με τις επίσημες λογιστικές καταστάσεις του Τ.Τ. τα δάνεια προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 11,16% το 2010 (όταν έχει ξεσπάσει πλέον η κρίση) και κατά 7% το 1ο 6μηνο του 2011. Ούτε τις λογιστικές καταστάσεις «διάβαζε» ο πολύς κ. Γ. Προβόπουλος;

Όμως εκτός από το σκάνδαλο με τις δανειοδοτήσεις του Τ.Τ., ο κ. Γ. Προβόπουλος ελέγχεται για την Proton Bank του Λαυρεντιάδη (κόστος για τους φορολογούμενους περίπου 800 εκατ.), και τη First Business Bank του κ. Ρέστη, τη μετατροπή καταθέσεων ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών σε ομόλογα του δημοσίου που «κουρεύτηκαν» με το P.S.I.+, την κερδοσκοπία στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου το 2009 – 2010 αλλά και τον μη έλεγχο των δανείων σε Μ.Μ.Ε. και Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ. που εκτιμάται ότι θα φορτωθούν και αυτά στις πλάτες των φορολογουμένων.

Ο κ. Γ. Προβόπουλους προσωποποιεί, ως διοικητής της Τ.τ.Ε. την οικονομική κρίση της χώρας μας. Παρακοιμώμενος των ιδιωτών τραπεζιτών Κωστόπουλου και Σάλλα, τελευταίος πρόεδρος της Εμπορικής τράπεζας (που δεν υφίσταται πλέον) πριν την εξαγορά της από την Credit Agricole, ο κ. Γ. Προβόπουλος, δογματικά νεοφιλελεύθερος, εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των ντόπιων και ξένων ελίτ που αφού οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, επωφελούνται από την κρίση για να αυξήσουν τα πλούτη τους. Ο κ. Γ. Προβόπουλος είναι το καλύτερο επιχείρημα για την ανάγκη εθνικοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η «απαραίτητη» κ. Α. Σακελλαρίου

 

Η κ. Α. Σακελλαρίου είναι επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κύριου μετόχου (σε ποσοστό 85% και άνω) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για «απιστία τελεσθείσα από κοινού κατ’ εξακολούθηση και μη» για την υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Παρά το γεγονός ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την κατάληξη της ποινικής δίωξης γεννώνται κρίσιμα ερωτηματικά για την επάρκεια της κ. Α. Σακελλαρίου. Το πόρισμα των εισαγγελικών αρχών για τις ευθύνες της αναφέρει ότι για την έγκριση της αναδιάρθρωσης των δανείων του ομίλου Κοντομηνά έγινε «εσφαλμένη αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών δεικτών από τα αρμόδια όργανα αναφορικά με την δυνατότητα εξυπηρέτησης των Ομολογιακών Δανείων» και επίσης ότι «διενήργησαν τις ως άνω χρηματοδοτήσεις κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών, χωρίς την τήρηση βασικών αρχών τραπεζικής πρακτικής, παρά την αδύναμη κεφαλαιακή βάση του συγκεκριμένου πιστούχου, την ελάχιστη ή και ανύπαρκτη ίδια συμμετοχή του, και με χρηματοοικονομικές μοχλεύσεις εκτός αποδεκτών τραπεζικών κριτηρίων».

Οι παραπάνω διαπιστώσεις πιστοποιούν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η κ. Α. Σακελλαρίου δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει επαρκώς μία πιστοδότηση και παρ’ όλα αυτά διαχειρίζεται την τύχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που διασώθηκαν με τα δεκάδες δις ευρώ των φορολογουμένων. Συνδέεται η προστασία που της παρέχει ο κ. Ι. Στουρνάρας με το προετοιμαζόμενο ξεπούλημα των τεσσάρων τραπεζών;

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s