ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ (4)

Στουρνάρας VS Προβόπουλος (χωρίς τον «ξενοδόχο»…)

 

Η ανακοίνωση των οριστικών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2013 επανέφερε στην επιφάνεια την υπόγεια (;) διένεξη μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) ή μεταξύ Στουρνάρα και Προβόπουλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 5.441 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 15.688 εκατ. ευρώ το 2012 με αποτέλεσμα την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 603 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω στοιχεία εξακολουθούν να μην απεικονίζουν την πραγματικότητα και είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής λογιστικής στην οποία έχει περγαμηνές ο υπουργός Οικονομικών (διέπρεψε ως πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων την περίοδο ένταξης της χώρας στην Ο.Ν.Ε.).

Αντίθετα η Τ.τ.Ε. είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες μέτρησης των δημοσιονομικών μεγεθών και με την ανακοίνωσή της για τις καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης το 2013 καταγράφει τα πραγματικά μεγέθη. Το έλλειμμα ανήλθε σε 12.794 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10.697 εκατ. ευρώ το 2012 και το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν αρνητικό (-6.718 εκατ. ευρώ). Η Τ.τ.Ε. σωστά δεν προσμετρά στα έσοδα το ποσό των 2.034 εκατ. ευρώ που αφορά τη μεταφορά αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος ενώ αυξάνει τις δαπάνες με το ποσό των 6.139 εκατ. ευρώ που αφορά στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η «επίτευξη» πρωτογενούς πλεονάσματος στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 έτυχε αναπάντεχης υποδοχής από τις αγορές. Σε ανάρτηση στο Bloomberg, με τον εύγλωττο τίτλο «Φοβού τους Έλληνες φέροντες πρωτογενές πλεόνασμα», οι Β. Steil και D. Walker αναφέρουν ότι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από την Ελλάδα φέρνει πιο κοντά την παύση πληρωμών. Για την τεκμηρίωση της θέσης τους καταγράφουν τα παραδείγματα χωρών που κήρυξαν παύση πληρωμών για το δημόσιο χρέος μόλις πέτυχαν πρωτογενές πλεόνασμα. Σίγουρα ο κ. Στουρνάρας δεν περίμενες τέτοια υποδοχή…

 

Η απασχόληση στον δημόσιο τομέα

 

Πρόσφατο (22.01.2014) δημοσίευμα του, υπεράνω πάσης υποψίας, περιοδικού Economist (στηρίχθηκε σε σχετικά στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α.), καταρρίπτει το  νεοφιλελεύθερο μύθο της ύπαρξης υπέρογκου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα.

Το 2011, σύμφωνα με το άρθρο του περιοδικού, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων ανερχόταν στο 21% περίπου του συνολικού εργατικού δυναμικού. Οι εργαζόμενοι στον «στενό» δημόσιο τομέα στο 8% και στον ευρύτερο στο 13% του εργατικού δυναμικού. Με αυτά τα στοιχεία η Ελλάδα κατατασσόταν στο μέσον περίπου του σχετικού πίνακα των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. και το μόνο «αρνητικό» στοιχείο που παρουσίαζε (το οποίο δεν ισχύει πλέον λόγω των «διαθεσιμοτήτων» και των απολύσεων) είναι ότι ενώ στις περισσότερες χώρες η απασχόληση στον δημόσιο τομέα μειώθηκε την περίοδο 2001 – 2011 στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1 – 2% περίπου.

Από τον πίνακα του Ο.Ο.Σ.Α. προκύπτει ότι μεταξύ των χωρών που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στον δημόσιο τομέα είναι οι σκανδιναβικές χώρες : Νορβηγία (1η στην κατάταξη), Δανία (2η), Σουηδία (5η) και Φινλανδία (6η). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω χώρες κατέχουν τις πρώτες θέσεις ως προς την επενδυτική ελκυστικότητά τους και ως προς το μεγάλο ύψος των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων (ιδιαίτερα των φυσικών προσώπων).

Το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα : το μέγεθος του δημόσιου τομέα ελάχιστα επηρεάζει την επενδυτική ελκυστικότητα μιας χώρας. Αντίθετα, η ύπαρξη εκτεταμένης διαφθοράς και το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό καθεστώς αποτελούν τους βασικούς παράγοντες αποτροπής των ξένων επενδύσεων στη χώρα μας.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s