Τα ληξιπρόθεσμα αδιέξοδα της μνημονιακής πολιτικής

Του Γιώργου Τοζίδη

Η δημοσιοποίηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ελληνικό δημόσιο, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την 31.12.2013, αποτελούν την πιο αδιάσειστη απόδειξη των αδιεξόδων της μνημονιακής πολιτικής. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 13,7% και ανήλθαν στο ποσό – ρεκόρ των 63,9 δις ευρώ (έναντι 56,1 δις ευρώ το 2012). Από την ανάλυση κατά κατηγορία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προκύπτει ότι:

1. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά στα πρόστιμα Κ.Β.Σ. που ανέρχονται σε 23 δις ευρώ περίπου (36% του συνόλου).

2. Οι ληξιπρόθεσμοι έμμεσοι φόροι ανέρχονται σε 17,7 δις ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 11% περίπου συγκριτικά με το 2012. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές Φ.Π.Α. που ανέρχονται σε 14,1 δις ευρώ (+11% σε σύγκριση με το 2012). Ο αριθμός των νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκε κατά 202% (!) το 2013 έναντι του 2012.

3. Οι ληξιπρόθεσμοι άμεσοι φόροι ανέρχονται σε 13,3 δις ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 15% σε σύγκριση με το 2012. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αφορούν στον φόρο εισοδήματος (11,7 δις ευρώ) που αυξήθηκαν κατά 1,1 δις ευρώ σε σύγκριση με το 2012. Εντυπωσιακή αύξηση κατέγραψαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τους φόρους στην περιουσία (+89%): από 499,3 εκατ. το 2012 αυξήθηκαν σε 943,8 εκατ. το 2013 επιβεβαιώνοντας την εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των φυσικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχεται σε 2,347 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν παρά την είσπραξη νέων και παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών συνολικού ύψους 3,26 δις ευρώ. Η είσπραξη αυτών των οφειλών επετεύχθη με την επιδρομή στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων (οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 40% σε σύγκριση με το 2012) και με την άσκηση ποινικών διώξεων (αυξήθηκαν κατά 25,5%).

Το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απαιτεί την άμεση αντιμετώπισή τους με ένα αξιόπιστο σχέδιο ρύθμισης και διαγραφής χρεών. Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου, σε συνδυασμό και με τη διαγραφή του μεγαλύτερου τμήματος του δημόσιου χρέους,  αποτελεί το αποτελεσματικότερο κτύπημα στη φτώχεια και τη βάση για την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 Και η διαφθορά καλά κρατεί…

 Η δημοσιοποίηση της έκθεσης για τη διαφθορά της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με τον Ο.Ο.Σ.Α. επανέφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της εκτεταμένης διαφθοράς στη χώρα μας. Μάλιστα, επειδή η έκθεση αφορά στα έτη 2011 – 2012, βάσιμα μπορεί να εικάσει κάποιος ότι έχει αυξηθεί το, ήδη πολύ υψηλό, ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύουν ότι στη χώρα μας υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά. Σύμφωνα με το βασικό εύρημα της έρευνας, οι Ευρωπαίοι πολίτες σε ποσοστό υψηλότερο του 75% εκτιμούν ότι στη χώρα τους υπάρχει διαφθορά με το αντίστοιχο ποσοστό για τους Έλληνες να ανέρχεται στο 99%. Μετά τις αποκαλύψεις για τις λίστες, τα σκάνδαλα των εξοπλισμών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της Proton κλπ., δύσκολα το αντίστοιχο ποσοστό για το 2013 θα υπολείπεται του απόλυτου 100%.

Μια από τις βασικές εστίες της διαφθοράς, σύμφωνα με την έκθεση, εντοπίζεται στον τρόπο χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων (μάλιστα προτείνεται το νομοθετικό πλαίσιο της Φινλανδίας). Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στην Ε.Ε. το ποσοστό των πολιτών που πιστεύει ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και εποπτεία στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ανέρχεται σε 67%, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 86% που είναι και το υψηλότερο ποσοστό. Τα υψηλά ποσοστά αμφισβήτησης της εντιμότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες διόγκωσης των ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων στην Ε.Ε.   

Σύμφωνα με την έκθεση, τα υψηλότερα ποσοστά διαφθοράς εντοπίζονται στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κατασκευών, της υγείας, των τραπεζών και στον φορολογικό μηχανισμό (φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο).

Επειδή το κτύπημα της διαφθοράς αποτελεί ήδη διακηρυγμένο στόχο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θα πρέπει να διατυπωθεί το συντομότερο δυνατό και το σχέδιο για την καταπολέμησή της. 

 

 

        

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s