ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ : «Ο πίθος των Δαναΐδων…»

Του Γιώργου Τοζίδη

Η δημοσιοποίηση των ελέγχων αντοχής (stress tests) των ελληνικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) αποδεικνύει, για πολλοστή φορά, ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ουσιαστικά χρεοκοπημένο και εξαρτάται απολύτως από την ενίσχυσή του με κεφάλαια που δανείζεται το ελληνικό δημόσιο. Παρά την προσπάθεια, για ευνόητους λόγους, της Τ.τ.Ε. να ωραιοποιήσει τα αποτελέσματα, από την «άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων» προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο προσδιορισμός του ύψους των κεφαλαιακών αναγκών (6,4 δισ. ευρώ), για τη χρονική περίοδο β΄εξάμηνο 2013 – 2016, προέκυψε με βάση μακροοικονομικές προβλέψεις. Όμως η αξιοπιστία αυτών των προβλέψεων ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία τους και ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει στο εισόδημα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα η πρόβλεψη για μείωση κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες (από 27% σε 21%) του ποσοστού ανεργίας μέχρι το 2016 (όταν την ίδια περίοδο το Α.Ε.Π. προβλέπεται να έχει αυξηθεί μόλις κατά 7,2%) είναι εκτός πραγματικότητας. Ακόμη όμως και αν γίνει αποδεκτή η πρόβλεψη, η μείωση της ανεργίας δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση την ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών ώστε να είναι σε θέση να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

2. Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών προσδιορίστηκαν στο ελάχιστο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 8% (έγινε αποδεικτό το αίτημα για μείωση κατά μία εκατοστιαία μονάδα του ελάχιστου δείκτη που στην αρχή είχε προσδιοριστεί από την τρόικα στο 9%). Με αυτόν τον τρόπο αποκρύπτεται το γεγονός ότι τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (E.T.E., Alpha, Eurobank, Πειραιώς) προβλέπεται να μειωθούν κατά 4,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το ύψος τους την 30.06.2013. Για την επάνοδο των βασικών ίδιων κεφαλαίων στο ύψος της 30.06.2013 οι κεφαλαιακές ανάγκες εκτοξεύονται στο ύψος των 11,3 δισ. ευρώ (γεγονός που εξηγεί τις ενστάσεις του Δ.Ν.Τ.).

3. Το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών επηρεάζεται σημαντικά από το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Μ.Ε.Δ.) των θυγατρικών τους στο εξωτερικό που ανέρχεται στο ποσό των 10 δισ. ευρώ. Είναι ένα από τα στοιχεία που καταρρίπτουν τον ισχυρισμό των μνημονιακών αναλυτών ότι για τις ζημίες των ελληνικών τραπεζών ευθύνεται το ελληνικό δημόσιο.

4. Από την ανάλυση της BlackRock προκύπτει και ένα εξίσου ενδιαφέρον στοιχείο όσον αφορά στη νέα δομή του τραπεζικού συστήματος και στις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης.

ΥΨΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σε δισ. ευρώ)

ΤΡΑΠΕΖΑ   2011 2013
Εθνική 42,4 46,4
Πειραιώς 28,3 67,5
Alpha 33,9 52,1
Eurobank 36,6 45,4

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα για την εξέλιξη του ύψους του ενεργητικού οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα είχαν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της Τρ. Πειραιώς που σήμερα είναι η μεγαλύτερη τράπεζα ως προς το ύψος του ενεργητικού ενώ το 2011 βρισκόταν στην 4η θέση. Η συγχώνευση της Τρ. Πειραιώς με τράπεζες που προηγουμένως είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί με κεφάλαια του ελληνικού δημοσίου (όπως η Α.Τ.Ε.) επηρεάζουν και το σημερινό ύψος των κεφαλαιακών αναγκών της παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα stress tests καταγράφει τις υψηλότερες προβλέψεις ζημιών από όλες τις τράπεζες (συνολικά 18,9 δισ. ευρώ). Αυτός είναι ο λόγος που ο πολυπράγμων κ. Σάλλας έσπευσε να προαναγγείλει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πιέζει για την όσο το δυνατόν ταχύτερη απεξάρτηση της τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τα παραπάνω ας θεωρηθούν ως μία πρώτη προσέγγιση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους αντοχής των ελληνικών τραπεζών.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s