Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

 

 

Του Γιώργου Τοζίδη

 

Με τις ρυθμίσεις για τις τράπεζες που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση ολοκληρώνεται το σκάνδαλο της ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος που έχει κοστίσει στον ελληνικό λαό, μέχρι τώρα, σαράντα δισεκατομμύρια ευρώ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις :

1. Δίνεται η δυνατότητα διάθεσης νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή χαμηλότερης εκείνης στην οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) απέκτησε τη συμμετοχή του σε μία τράπεζα αλλά και της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει, αρχικά, ο δρόμος για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ περίπου, σε τιμή υποπολλαπλάσια της τιμής αγοράς των μετοχών (1,54 ευρώ) από το Ταμείο. Τα συνολικά κεφάλαια που έχει κοστίσει η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank, μέσω του Τ.Χ.Σ., ανέρχονται σε 11 δισ. ευρώ και έναντι αυτών το Ταμείο κατέχει το 95% των μετοχών. Εάν υλοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή μετοχής 0,35 – 0,50 ευρώ, τότε το ποσοστό του Τ.Χ.Σ. θα υποστεί τεράστια απομείωση και θα ανέρχεται στο 35% περίπου. Αυτή η διαδικασία απομείωσης της συμμετοχής του Τ.Χ.Σ. θα ακολουθηθεί και για τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες. Η «επιτυχία» της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των Alpha και Πειραιώς με τη συμμετοχή επιθετικών κερδοσκοπικών κεφαλαίων (YorkCapitalManagement, PaulsonHedgeFund, StratfordCapital, Fairfax κλπ.) προδικάζουν τη συνέχεια. Άσκηση υποτιμητικής κερδοσκοπίας στο χρηματιστήριο ώστε να μειωθεί η τιμή των μετοχών και να δοθεί το πρόσχημα για τη διαμόρφωση χαμηλότερα της τιμής που το Τ.Χ.Σ. θα διαθέσει τις μετοχές που έχει στη διάθεσή του. Αποδεικνύεται η εξαπάτηση του ελληνικού λαού από τις μνημονιακές κυβερνήσεις που διαβεβαίωναν ότι τα κεφάλαια που διατέθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα επέστρεφαν στο ελληνικό δημόσιο και θα μείωναν το δημόσιο χρέος.

2. Δίνεται η δυνατότητα επαναγοράς από το Τ.Χ.Σ. των μετατρέψιμων δικαιωμάτων που κατέχουν οι ιδιώτες που συμμετείχαν στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ανακεφαλαιοποίησης (μετατροπή σε μετοχές στη βάση της τιμής που έγινε η ανακεφαλαιοποίηση πλέον ενός ποσοστού αύξησης ανάλογα με τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος). Το σχέδιο είναι απλό : το Ταμείο θα αγοράσει αυτά τα δικαιώματα προσφέροντας μια τιμή ανώτερη της χρηματιστηριακής, στη συνέχεια θα τα ακυρώσει και θα προσφέρει τις μετοχές που κατέχει σε τιμή χαμηλότερη όχι μόνο της τιμής έκδοσης αλλά και της τρέχουσας χρηματιστηριακής. Οι μαφιόζοι της εποχής της ποτοαπαγόρευσης μοιάζουν με μαθητές νηπιαγωγείου μπροστά στους μνημονιακούς «λύκους»…

3. Περιορίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων του Τ.Χ.Σ. ως βασικού μετόχου. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο, το Ταμείο ασκεί το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο για ζητήματα στρατηγικής σημασίας (όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία) και μόνο εφόσον το ποσοστό συμμετοχής του είναι ανώτερο του 50%. Δηλαδή το Τ.Χ.Σ. απεκδύεται της δυνατότητας να παρεμβαίνει στον καθορισμό της πιστωτικής στρατηγικής, της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού, καθορισμού των επιτοκίων κλπ. των τραπεζών που ελέγχει αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους ιδιώτες που χρεοκόπησαν τις τράπεζες και με τις αποφάσεις τους για τα παραπάνω ζητήματα. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο να παραιτείται από το δικαίωμα συμμετοχής του στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να τίθενται συγκεκριμένοι ποσοτικοί όροι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου (ελάχιστο ύψος τιμής, επιστροφή κεφαλαίων που δόθηκαν κλπ.).

4. Διευρύνονται σημαντικά τα δικαιώματα των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου καθώς τους παραχωρούνται δικαιώματα πρώτης προσφοράς και πρώτης άρνησης.

5. Απαγορεύεται με ρητό τρόπο η διάθεση των μετοχών που ανήκουν στο Τ.Χ.Σ. σε «επιχείρηση η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο κράτος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

6. Καθιερώνεται η διαδικασία διάσωσης με ίδια μέσα (bailin) των τραπεζών. Εάν δεν επαρκούν τα μέτρα που προτείνονται κατά προτεραιότητα (μη διανομή κερδών, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώληση στοιχείων ενεργητικού κλπ) τότε θα περικόπτονται οι «απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης» στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις.

7. Κατοχυρώνεται το ακαταδίωκτο των μελών του Γενικού Συμβουλίου του Τ.Χ.Σ. καθώς οι αποφάσεις που θα λάβουν «θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του ταμείου και το δημόσιο συμφέρον, επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου». Μάλιστα το Ταμείο θα καλύπτει και τα δικαστικά έξοδα όποιου μέλους του αντιμετωπίσει δικαστικές διώξεις (!).

Οι ρυθμίσεις για τις τράπεζες που περιέχονται στο πολυνομοσχέδιο επιβεβαιώνουν τον ληστρικό χαρακτήρα που έχει προσλάβει στην πατρίδα μας η μνημονιακή πολιτική. Προδίδουν, όμως, και την αγωνία που διακατέχει τη μνημονιακή κυβέρνηση μπροστά στη «βουή των επερχομένων γεγονότων»… Ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε αυτή η αγωνία τους να μην κρατήσει πολύ!

 

 

 


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s