ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Του Γιώργου Τοζίδη

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα προσωρινά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας αναφορικά με την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, για το χρονικό διάστημα 2009, 2010 και 2011.

Οι σημαντικότερες μεταβολές ως προς τον όγκο παραγωγής, κατά ομάδες και είδη προϊόντων είναι:

1. Στην παραγωγή του σκληρού σιταριού καταγράφηκε μείωση κατά 10%, από 1.650,3 χιλ. τόνους το 2009 σε 1.477,2 χιλ. τόνους το 2011.

2. Στην παραγωγή του αραβοσίτου καταγράφηκε μείωση κατά 8%, από 2.432,2 χιλ. τόνους το 2009 σε 2.242,4 χιλ. τόνους το 2011.

3. Στην παραγωγή του βαμβακιού καταγράφηκε ελάχιστη μεταβολή (+1%). Το 2009 παρήχθησαν 816,4 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 823,8 χιλ. τόνοι. Όμως σε σύγκριση με το 2007 (1.052,5 χιλ. τόνοι) καταγράφηκε μείωση κατά 22% (σε σύγκριση με το 2011).

4. Στην παραγωγή ζαχαρότευτλων καταγράφηκε τεράστια μείωση κατά 57%, από 1.372,3 χιλ. τόνους το 2009 σε 590,7 χιλ. τόνους το 2011. Αυτή η τεράστια μείωση οφείλεται στο κλείσιμο των τριών εργοστασίων ζάχαρης. Η μείωση της παραγωγής ζαχαρότευτλων και βαμβακιού αναπληρώθηκε (στα πλαίσια της κατηγορίας βιομηχανικών φυτών) από την καλλιέργεια ηλίανθου που αυξήθηκε από τα 121 χιλ. στρέμματα το 2007 σε 641,8 χιλ. στρέμματα το 2011. Ανάλογη αύξηση κατεγράφη και στην καλλιέργεια Λοιπών Βιομηχανικών Φυτών που ανήλθε στα 164,1 χιλ. στρέμματα το 2011 (έναντι μόλις 10 χιλ. στρεμμάτων το 2007).

5. Στην παραγωγή πατάτας δεν καταγράφηκε ουσιαστική μεταβολή καθώς η παραγωγή μειώθηκε από 930,8 χιλ. τόνους το 2009 σε 920,7 χιλ. τόνους το 2011.

6. Στην παραγωγή τομάτας καταγράφηκε μείωση κατά 19%. Το 2009 παρήχθησαν 1.561,3 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 1.263,4 χιλ. τόνοι. Το κλείσιμο σημαντικών μονάδων μεταποίησης της τομάτας επηρέασε σημαντικά και τη συνολική παραγωγή της.

7. Στην παραγωγή μούστου καταγράφηκε μείωση κατά 8% καθώς η παραγωγή μειώθηκε από τους 361,7 χιλ. τόνους το 2009 στους 333,8 χιλ. τόνους το 2011.

8. Στην παραγωγή πορτοκαλιών καταγράφηκε μείωση κατά 11%. Το 2009 παρήχθησαν 956,3 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 851,4 χιλ. τόνοι.

9. Στην παραγωγή ροδάκινων καταγράφηκε αύξηση 6% καθώς η παραγωγή αυξήθηκε από 748,8 χιλ. τόνοι το 2009 σε 790,9 χιλ. τόνοι το 2011.

10. Στην παραγωγή ελιών ελαιοποίησης καταγράφηκε αύξηση κατά 15%. Το 2009 παρήχθησαν 1.991,1 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 2.293,6 χιλ. τόνοι.

11. Ανάλογη αύξηση (13%) καταγράφηκε και στην παραγωγή ελαιολάδου. Το 2009 παρήχθησαν 305 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 343,7 χιλ. τόνοι.

12. Στην παραγωγή γάλακτος καταγράφηκε ελάχιστη μεταβολή (-1%). Το 2009 παρήχθησαν 2.016,4 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 2.004,7 χιλ. τόνοι. Η παραγωγή γάλακτος θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια μετά την πρόσφατη ψήφιση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου.

13. Ελάχιστη μεταβολή (-2%) καταγράφηκε και στην παραγωγή κρέατος. Το 2009 παρήχθησαν 429,2 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 418,9 χιλ. τόνοι.

Από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν επίσης και τα προσωρινά αποτελέσματα αναφορικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις για τα έτη 2009, 2010 και 2011.

Από αυτά προκύπτει ότι η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη) αροτραίες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) της χώρας δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά και ανήλθαν σε 37.012,9 χιλ. στρέμματα το 2011 από τα οποία καλλιεργήθηκαν τα 32.200,8 χιλ. στρέμματα (87%) ενώ 4.812 χιλ. στρέμματα (13%) ήταν σε αγρανάπαυση.

Το 2011 το 53,2% της καλλιεργούμενης έκτασης (19.698,7 χιλ. στρέμματα) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 31,0% ( 11.492,3 χιλ. στρέμματα) για μόνιμες καλλιέργειες και το 2,7% (1.009,7 χιλ. στρέμματα) για κηπευτικές καλλιέργειες.

Ως προς τα καλλιεργούμενα προϊόντα, οι σημαντικότερες μεταβολές, την περίοδο 2009 -2011, αφορούν στη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων για σκληρό σιτάρι (-11%) και στον αραβόσιτο (-9%).

Η παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων παρέμεινε ανεπηρέαστη, σε μεγάλο βαθμό, από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα δείχνοντας τον δρόμο για την έξοδο από αυτήν. Χρειάζεται όμως η κρατική παρέμβαση για την καλύτερη οργάνωση και διάθεση της παραγωγής (επιστημονική και εμπορική καθοδήγηση των καλλιεργητών, χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, εξασφάλιση άμεσης πρόσβασης στις αγορές, διασφάλιση τιμών που να επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση των αγροτών, σύνδεση με τη μεταποίηση και τον τουρισμό).

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s