Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (με τη σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ)

Του Γιώργου Τοζίδη

 

Η δημοσίευση από την ΕΛΣΤΑΤ (14.04.2014) των δημοσιονομικών στοιχείων για το χρονικό διάστημα 2010 – 2013 αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση του οικονομικού εγκλήματος που συντελέστηκε στην πατρίδα μας με θύματα τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα και τη νεολαία.

Την περίοδο 2010 – 2013 η σωρευτική μείωση του Α.Ε.Π. ανήλθε σε 40.097 εκατομμύρια ευρώ ή κατά 18%. Παρά την τεράστια μείωση του Α.Ε.Π., που αν μετρηθεί από το 2008 ανέρχεται σε 54.863 εκατομμύρια ευρώ ή 23%, οι δημοσιονομικοί δείκτες που σχετίζονται με το νέο σύμφωνο σταθερότητας επιδεινώθηκαν:

1. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2013 ανήλθε σε 23,1 δις ευρώ (12,7% του Α.Ε.Π.). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (που όπως ρητά δηλώνεται στην ανακοίνωση «είναι σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών – ΕΣΛ 95), το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε το 2013 σε 15.887 εκατομμύρια ευρώ και ήταν αυξημένο κατά 41% σε σύγκριση με το 2010 (11.258 εκατομμύρια ευρώ). Παρά την προσπάθεια της ΕΛΣΤΑΤ να στηρίξει την κυβερνητική προπαγάνδα για το πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέροντας ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος μέτρησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, η πραγματικότητα είναι σκληρή για την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της. Άλλωστε τα έσοδα που, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μετατρέπουν το έλλειμμα σε πλεόνασμα αφορούν σε έσοδα ή δαπάνες που δεν προέρχονται από την οικονομική δραστηριότητα αλλά από εξωγενείς πηγές: τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και τις μεταφορές ποσών από τις κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης και τις δαπάνες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

2. Η εξέλιξη του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της αποτυχίας των μνημονιακών πολιτικών. Το 2012 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 51,2 δις ευρώ και ανήλθε σε 303.936 εκατομμύρια ευρώ ή 157,2% του Α.Ε.Π.) λόγω του PSI+ και της επαναγοράς ομολόγων (με το κόστος να το επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι μικροομολογιούχοι). Αντίθετα, το 2013 αυξήθηκε κατά 14.767 εκατομμύρια ευρώ και ανήλθε σε 318.703 εκατομμύρια ευρώ ή 175,1% του Α.Ε.Π. με αποτέλεσμα να είναι, ως ποσοστό του Α.Ε.Π. υψηλότερο σε σύγκριση με το 2011 (170,3% του Α.Ε.Π.).

 

Επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

στο έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης

ΕΤΟΣ   Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης (-) Επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
2010 (εκατ. ευρώ)

(% του Α.Ε.Π.)

-24.113

-10,9%

960

0,4%

-25.073

-11,3%

2011 (εκατ. ευρώ)

(% του Α.Ε.Π.)

-19.964

-9,6%

633

0,3%

-20.597

-9,9%

2012 (εκατ. ευρώ)

(% του Α.Ε.Π.)

-17.205

-8,9%

-5.267

-2,7%

-11.938

-6,2%

2013 (εκατ. ευρώ)

(% του Α.Ε.Π.)

-23.109

-12,7%

-19.272

-10,6%

-3.837

-2,1%

 

3. Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει την επίπτωση που είχε η ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το χρονικό διάστημα 2010 – 2013.  Η θετική επίπτωση που καταγράφηκε κατά τα έτη 2010 – 2011 προέκυψε από τις δεδουλευμένες προμήθειες (10%) των εγγυήσεων του διατραπεζικού δανεισμού και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών (πρώτος πυλώνας ενίσχυσης /2009) που ήταν οριακά υψηλότερα από τις δεδουλευμένες δαπάνες. Το 2013 η Γενική Κυβέρνηση, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), πραγματοποίησε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις ύψους 6.189,3 εκατομμυρίων ευρώ για την εξυγίανση των τραπεζών και 14.759 εκατομμυρίων ευρώ ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (συνολική ενίσχυση 20.948,3 εκατομμυρίων ευρώ). Οι τελευταίες εξελίξεις με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και την εσπευσμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank (με την εκτιμώμενη ζημία για το δημόσιο να ανέρχεται σε 5,7 δις ευρώ) αποδεικνύουν ότι η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών εξελίσσεται στο μεγαλύτερο μεταπολεμικό οικονομικό σκάνδαλο.

Παρά την καταγεγραμμένη, και με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αποτυχία των μνημονιακών πολιτικών, η αντιπαράθεση με τις μνημονιακές δυνάμεις θα πρέπει να μεταφερθεί στο έδαφος που η αριστερά οφείλει να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα: στο όραμα για μια αυτοδύναμη Ελλάδα με το λαό νοικοκύρη και αφέντη στον τόπο του!

Καλή Ανάσταση!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s